Gratuluji nově jmenovaným profesorům

Univerzita Karlova má dvacet pět nových profesorů

Ve Velké aule budovy Karolina byl dnes slavnostně udělen profesorský titul téměř sedmi desítkám českých odborníků. Z rukou ministra školství Roberta Plagy převzalo jmenovací dekret také pětadvacet akademiků Univerzity Karlovy, jež prezidentu republiky prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy navrhla Vědecká rada UK.

Gratuluji vám k získání prestižního profesorského titulu. Děkuji za vše, co jste pro Univerzitu Karlovu ve vědecké a pedagogické oblasti dosud vykonali, ale jsem přesvědčen, že je toho ještě hodně před vámi.

Samotného slavnostního ceremoniálu se ve Velké aule Karolina zúčastnilo padesát osm nových profesorů a devět nových profesorek, další dvě profesorky se omluvily. Nejvíce profesorských titulů navrhla tradičně největší a nejstarší vysoká škola v ČR Univerzita Karlova, a to dvacet pět. Návrhy podalo i dvacet dalších škol z celkem šestadvaceti veřejných vysokých škol v Česku. O jejich jmenování svým podpisem podle zákona vedle prezidenta spolurozhodl premiér Andrej Babiš.

„Je mi ctí, že mohu být přítomen vašemu významnému životnímu milníku, jehož jste dosáhli díky své pracovitosti, vůli, schopnosti neustále na sobě pracovat a touze předávat své poznatky dál,“ ocenil nově jmenované profesory ministr školství Robert Plaga.

Nově jmenovaní profesoři na Univerzitě Karlově s účinností od 28. listopadu 2019:

doc. RNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D. pro obor: lékařská imunologie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D. pro obor: Neurologie, 3. lékařská fakulta UK

doc. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D. pro obor: Informatika – softwarové systémy, Matematicko-fyzikální fakulta UK

doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. pro obor: Fyzika – subjaderná fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta UK

doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. pro obor: Gynekologie a porodnictví, 3. lékařská fakulta UK

doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D. pro obor: Soudní lékařství, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

doc. MUDr. Jan Heller, CSc. pro obor: Kinantropologie, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

doc. RNDr. Ivan Hirsch, CSc. pro obor: Genetika, molekulární biologie a virologie, Přírodovědecká fakulta UK

doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. pro obor: Pediatrie, 1. lékařská fakulta UK

doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. pro obor: Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, Právnická fakulta UK

doc. MUDr. Jan Laczó, Ph.D. pro obor: Neurologie, 2. lékařská fakulta UK

doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. pro obor: Nukleární medicína, 1. lékařská fakulta UK

doc. MUDr. Michal Mára, CSc. pro obor: Gynekologie a porodnictví, 1. lékařská fakulta UK

doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. pro obor: Vnitřní nemoci, Lékařská fakulta UK v Plzni

doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. pro obor: Lékařská chemie a biochemie, 1. lékařská fakulta UK

doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. pro obor: Botanika, Přírodovědecká fakulta UK

doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. pro obor: Analytická chemie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D. pro obor: Filozofie, Fakulta humanitních studií UK

doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. pro obor: Mezinárodní právo, Právnická fakulta UK

doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. pro obor: Moderní hospodářské a sociální dějiny, Katolická teologická fakulta UK

doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D. pro obor: Gynekologie a porodnictví, 3. lékařská fakulta UK

doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. pro obor: Vnitřní nemoci, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

doc. MUDr. Zdeňka Vernerová pro obor: Patologie, 3. lékařská fakulta UK

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. pro obor: Urologie, 3. lékařská fakulta UK

doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc. pro obor: Experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta UK

 

Foto: Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví