Dnes jsme společně s JE kardinálem Dominikem Dukou uctili u hrobu Karla IV. položením věnců k výročí jeho narození

Dnes jsem společně s JE kardinálem Dominikem Dukou a prorektorem UK Janem Roytem položením věnce u hrobu Karla IV. v katedrále sv. Víta na Pražském hradě tradičně uctili výročí narození a památku nejvýznamnějšího evropského vládce pozdního středověku. Dnes je tomu 705 let, kdy se Karel IV. narodil.

U příležitosti této slavnostní chvíle jsem připomenul obrovský význam Karla IV. pro Českou republiku. Za jeho vlády se z Českého království stalo moderní centrum Evropy, Praha se stala sídelním městem panovníka Svaté říše římské, celá země zažívala hospodářský, umělecký a kulturní rozvoj. O Prahu mimořádně pečoval; založil Nové Město pražské, Univerzitu Karlovu, nechal postavit nový kamenný most přes Vltavu a přestavět královský palác na Pražském hradě. České království dosáhlo za jeho vlády významu, kterého později již nikdy nedosáhlo.

 

 

 

Foto: Vladimír Šigut

 
 
 
Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví