Co se opravdu děje: Je mezi námi virus SARS-CoV-2, se kterým se musíme naučit žít

Ilustrační fotoVirus v současnosti způsobuje méně často závažný průběh onemocnění než v březnu či dubnu.  V tuto chvíli je v ČR hospitalizováno cca 150 lidí a na JIP jich je cca 20. Celková úmrtnost v ČR od 1. do 26. týdne roku 2020 byla nižší než v předchozích dvou letech.

Pozitivně testovaná osoba ještě neznamená nemocná osoba. Je třeba rozlišovat mezi těmi, kteří nemají žádné příznaky a těmi, kteří mají lehký nebo těžký průběh onemocnění. Počty pozitivně testovaných samy o sobě nevypovídají o rozsahu problému a neměly by tedy být jediným kritériem pro zavádění opatření. Testování je důležité především z hlediska epidemiologického a diagnostického.

Pokyny pro nošení roušek a další opatření, včetně karanténních, jsou často matoucí a nejasné.  Jejich časté změny vyvolávají nejistotu a zvyšují úzkost ve společnosti. To může kromě dopadů na duševní zdraví vést také k zanedbání zdravotní péče. Velká část populace se začíná oprávněně bát o své ekonomické jistoty, včetně ztráty zaměstnání.

Při řešení situace v ČR je třeba vycházet z domácích podmínek, které jsou dány oproti jiným zemím mnohdy odlišnou kvalitou, dostupností a systémem zdravotní péče, socioekonomickou situací a hustotou obyvatelstva.

 

V Praze dne 20. 8. 2020

Podepsáni (v abecedním pořadí):

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, PhD.

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

MUDr. Jaroslav Svoboda

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

 

Zaúčtováno v Jiné, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví