Co nás čeká v roce 2013

Moje odpověď pro Zdravotnické noviny na otázku, co náš čeká v roce 2013:

“V letošním roce bude více než kdy v minulosti klíčové financování a ekonomika zdravotního systému.

Rok 2013 ve zdravotnictví se projeví vyšším zadlužením jak vnitřním, tak i faktickým. Úhradová vyhláška řadu zdravotnických zařízení povede do ztráty i při kvalitním manažerském řízení. Další finanční problémy se mohou projevit u zdravotních pojišťoven, kde jsou vyčerpány rezervy a v důsledku ekonomické situace nebude výběr pojistného dostatečný. Zdravotnictví je ve velké většině koncovým plátcem DPH, která se zvýšila, a tak část ze zdravotního pojištění poputuje do státního rozpočtu formou odvodu DPH. Budou probíhat jednání o restrukturalizaci lůžkové péče a nasmlouvání péče na základě různých „úhlů pohledu“. V legislativě se bude upravovat zákon o zdravotních službách a probíhají jednání o přípravě zákona o univerzitních nemocnicích.

Rok 2013 jistě nebude jednoduchý pro žádného z hráčů ve zdravotnictví, avšak mám obavy, aby nám z této hry nevypadl ten, kterému by zdravotnictví mělo sloužit (odvozuji od slova služby), tedy pacient. “

Zaúčtováno v Jiné