Cesta k řešení pandemie covid-19 vede přes vědecké laboratoře

Pandemie koronaviru, které už více než rok čelí naše země a společně s ní celý svět, zasáhla do života každého z nás. Doslova ze dne na den se změnilo fungování naší společnosti, redukovala se svoboda pohybu, možnosti cestování, změnil se způsob práce i trávení volného času. Agresivní vir má bohužel na svědomí po celém světě již více než dva miliony obětí. Fatální je především pro ty nejzranitelnější kolem nás, starší spoluobčany či spoluobčany s řadou vážných nemocí.

Všichni společně zažíváme nebývalou krizi zdravotní, sociální, společenskou a také ekonomickou.

Po vyčerpávajícím roce hledá celý svět odpovědi na zásadní otázku – jak dál? Jaká opatření a řešení povedou k ukončení kritické situace? Jak se bránit šíření nebezpečných mutací? A co všechno už bude navždy jinak?

K hledání odpovědí na tyto otázky má přispět také diskusní konference „Rok s covid-19. A jak dál?“, kterou připravila Univerzita Karlova. Jde o další důležitý příspěvek, kterým pokračujeme v pomoci s řešením pandemie.

Univerzita Karlova se do pomoci se zvládáním pandemické situace zapojila od samého začátku – tisíce dobrovolníků z řad studentů, zaměstnanců a pedagogů se neváhaly postavit do první linie a pomáhaly v nemocnicích, ve školách, call centrech, v laboratořích a všude tam, kde to bylo potřeba.

Vědecké týmy se okamžitě pustily do přípravy testování, vývoje testů a výzkumu nových způsobů léčby. Všichni pracovali a pracují s obrovským nasazením a všem patří mé hluboké poděkování.

Jsem přesvědčen, že cesta ze současné kritické situace je cestou vědy. A univerzity, společně se svými výzkumnými a vědeckými pracovišti, na ní sehrávají po celém světě klíčovou roli.

Výsledkem obdivuhodné práce špičkové vědy je vakcína proti covidu-19, kterou se podařilo vyvinout jen necelý rok od začátku pandemie. Společně s intenzivním testováním, důsledným trasováním a také dodržováním všech hygienických pravidel nám dává vakcína velkou naději kritické období brzy překonat.

Společná práce vědeckých týmů na problému covid-19 tím ovšem zdaleka neskončí. Pandemie před nás staví celou řadu výzev, problémů a nesnadných úkolů – ať už z oblasti vzdělávání, zdravotnictví, ekonomiky a fungování společnosti.

Jsem přesvědčen o tom, že překonávat tyto problémy nám opět pomůže špičková věda, společně se zapojením univerzit a dalších akademických pracovišť.

Přeji nám všem pevné zdraví, hodně energie a optimismu do dalších nesnadných období.

Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy

ČTK/České noviny

Aktualizace: 18.03.2021 10:19 Vydáno: 18.03.2021, 10:19

Foto: Vladinír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví