Bylo pro mne velkou ctí přijmout čestný titul Doctor honoris causa

Prešovskou univerzitou v Prešově  mi byl udělen v historickém sále luteránské školy v Prešově, čestný titul Doctor honoris causa.   15016309_1182957888491874_2031812395251119289_o

S Prešovskou univerzitou pojí Univerzitu Karlovu dlouholetá a plodná spolupráce.  Prešovská univerzita se sídlem v Prešově  v  lednu loňského roku tuto vzájemnou spolupráci stvrdila společně podepsanou dvoustrannou dohodou, která představuje vysokoškolskou spolupráci týkající se výměny vysokoškolských učitelů, výzkumných pracovníků a studentů. Spolupráce povede zároveň k zapojení se do společných projektů a organizace vědeckých akcí.

Spolupráci a vzájemné kontakty jsou také významné mezi Českou a Slovenskou konferencí rektorů a proto mne velmi mile překvapilo a s radostí jsem přijal z rukou rektora Prešovské univerzity prof. PhDr. Petera Kónyi, PhD.čestný titul Doctor honoris causa.

15032854_1182957891825207_1470885423419274461_n15042197_1182958001825196_1366227639080104510_o14991320_1182957895158540_869298927567387625_o14976421_1182957988491864_8024811007947600763_o14976897_1182957991825197_1917266715144436147_o15025610_1182958051825191_1433201514625459815_o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam z předávání čestného titulu Dr.h.c. lze shlédnout na YT Prešovské univerzity v Prešově
https://www.youtube.com/watch?v=1drGYX0kNK8

Zaúčtováno v Jiné, Média, Vysoké školství, Zdravotnictví