7. ročník Národní konference transferu a veletrh Via Carolina -nové vize v přenosu znalostí a technologií z vědy do praxe

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy a Charles University Innovations Prague s.r.o. pořádalo pod patronací spolku Transfera.cz ve dnech 15. a 16. 5. 2019 v pražském hotelu Pyramida 7. ročník Národní konference transferu, na kterou naváže veletrh inovací Univerzity Karlovy Via Carolina. Zahraniční experti, univerzitní výzkumné týmy i další profesionálové z oboru diskutovali o uplatnění společenských věd v praxi a o využití akademických spin-off firem. Veletrh Via Carolina se pak zaměřil především na inovační projekty, které řeší vědci na Univerzitě Karlově, a také na to, jaké výzkumné služby mohou nabídnout soukromému sektoru i veřejné sféře.

Ústřední motivy tohoto setkání byly dva. Prvním bylo v ČR doposud opomíjené téma praktického uplatnění společenskovědních poznatků. S tím také souvisí otázka nabídky a prodeje konzultačních služeb univerzitou jako možná forma komercializace vědeckého poznání. Inspiraci přivezou profesionálové z Německa, Británie (University of Cambridge) a Lucemburska.

Druhým stěžejním tématem bbyly spin-off společnosti v českém akademickém prostředí. Univerzita Karlova a její dceřiná společnost Charles University Innovations Prague s.r.o. jsou těmi nejpovolanějšími moderátory. UK se totiž v červnu 2018 stala první a zatím jedinou českou veřejnou vysokou školou, kde byl takový „meta spin-off“ založen.

S dosavadním výsledkem činnosti naši dceřiné společnosti jsem více než spokojen. Již během prvních měsíců se ukázalo, že se jednalo o správné rozhodnutí a UK tím získala vysoce efektivní a flexibilní nástroj, který synergicky doplnil finální fáze uplatnění našich vědeckých výsledků v komerční sféře.

Na příspěvky konference o transferu navázal následující den, 16. 5. 2019, veletrh Via Carolina. Představil na něm konkrétní nabídky výzkumných služeb z portfolia UK a zajímavé inovační projekty. Návštěvníci si mohli nové technologie sami vyzkoušet, a to často i za přítomnosti týmu, který je vymyslel. Kompletní nabídku prezentovaných technologií a služeb bylo možné najít také v Katalogu služeb UK.

Odborné prezentace během veletrhu Via Carolina představily návštěvníkům například novou metodu měření vlhkosti v porézních materiálech nebo unikátní přístroj k měření seismických vln. Interdisciplinární tým pak představil projekt počítačové simulace Revoluce 1945. Ta navazuje na mezinárodně oceňovanou hru Attentat 1942 a mimo jiné přináší přelomový způsob zprostředkování historie Československa.

Foto:  Vladimír Šigut

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví