24. výroční Kongres ECSS

V Kongresovém centru Praha  jsem se zúčastnil zahájení  24. výročního Kongresu ECSS (Evropské akademie sportovních věd), jehož jedním z hlavních organizátorů kongresu je Univerzita Karlova. 

Program jsme oficiálně  zahájili tiskovou konferencí, jíž se zúčastnili  prezident Kongresu ECSS 2019 Václav Bunc, pražský primátor Zdeněk Hřib, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, náměstek ministra školství Petr Pavlík, prezidentka ECSS Joan Duda, předsedkyně Nadace Jedličkova ústavu Taťána Waltrová a olympijský vítěz David Svoboda.

Během následujících čtyř dnů  budou na kongresu špičkoví odborníci z celého světa prezentovat své výzkumy z oblasti sportovních věd. Základní témata kongresu jsou obsažena ve čtyřech okruzích zabývajících se problematikou pohybových aktivit a sportu: Sociální a humanitní vědy, Fyziologie a medicína, Biomechanika a neuromuskulární vědy a Multi-/interdisciplinární témata. Očekává se, že se kongresu se zúčastní více než 3 000 odborníků z celého světa. Jedná se o nejvýznamnější a jedinečnou sportovní událost v České republice v roce 2019. Konferenční téma: “Sjednocení světa skrze sportovní vědu” odráží roli sportovních a pohybových aktivit v moderním světě. Na tomto kongresu budou odborníci mít možnost nejen rozšířit svou síť kontaktů v daných oborech, ale také se zúčastnit prezentací, které obsahují širokou škálu témat spojených se sportovní a fyzickou aktivitou.

Konference přivede do Prahy špičkové odborníky z celého světa, aby prezentovali své specifické výzkumy v oblasti sportovních věd a zkušenosti a vize profesionálů, kteří jsou zasvěceni do jedné z nejvíce fascinujících oblastí sportu. Je třeba připomenout, že fyzická aktivita a sport představují v naší éře jednu z nejefektivnějších strategií zmírnění chronických nemocí a zlepšení kvality každodenního života.

Program kongresu se skládá ze čtyř tematických panelů týkajících se problematiky pohybových aktivit a sportu: Sociální a humanitní vědyFyziologie a medicínaBiomechanika a neuromuskulární vědy a Multi-/interdisciplinární témata.

Vedle odborného programu je také organizována řada doprovodných akcí, z nichž  nejvýznamnější je 5. ročník Saltinova běhu organizovaného na počest vůdčí osobnosti sportovní fyziologie prof. B. Saltina. Běh se bude konat v pátek 5.července 2019 v podvečer v blízkém okolí Kongresového centra Praha.

Podle studie, která byla prováděna na FTVS v roce 2012, trpí třicet procent dětí ve věku jedenáct až čtrnáct let nadváhou, dvanáct procent je obézních a každý rok počty narůstají o jedno procento. Myslím si, že  dalšími dvěma fenomény, které mají vliv na oblibu sportu u dětí je nedostatek prostoru k pohybovým aktivitám a také možností aktivně sportovat pod vedením odborníků jen tak pro radost. Chybí plácky, kde by se mohl hrát fotbal nebo kde by se děti mohly volně pohybovat a aktivně sportovat. Je nutné rozvíjet u dětí vztah k pohybu obecně, a nikoli pracovat pouze s těmi, kteří mají našlápnuto k profesionální sportovní kariéře. Obezita je skutečně  epidemie současného století. Třicet procent českých dětí ve věku jedenáct až čtrnáct let trpí nadváhou.Například můj syn ještě jako žák základní školy chodil dvakrát týdně plavat do sportovního klubu. Ve čtrnácti letech mu dali trenéři na výběr: buďto začne za klub vrcholově plavat, to znamená čtyřikrát týdně ráno a dvakrát týdně odpoledne, nebo se s ním rozloučí. Syn plavat přestal a dnes se rekreačně věnuje jiný sportům. 

Foto: René Volfík

 
 
 
Zaúčtováno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví