Náhradní 17. listopad na Albertově dne 22.11.2015

Ti studenti, kteří se nechtěli smířit s tím, že si nemohli připomenout výročí listopadových událostí 1939 a 1989 u pamětní desky na pražském Albertově, uspořádali tuto neděli, 22. listopadu setkání s názvem Skutečné uctění památky 17. listopadu. Podle organizátorů je

Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická v Praze podávají společně s doc. Jiřím Fajtem, doc. Ivanem Ošťádalem a doc. Janem Eichlerem žalobu na prezidenta republiky

Univerzita Karlova a Vysoká škola ekonomická se rozhodly podniknout právní kroky ve věci prezidentského rozhodnutí o (ne)jmenování doc. Jiřího Fajta, Doc.  Ivana Oštádala a doc. Jana Eichlera profesorem. Doc. PD Dr. et Ing. Jiří Fajt, PhD. působí na Filozofické fakultě

Zemřel náš přední představitel oboru interní medicíny profesor Vratislav Schreiber (28.6.1924-14.11.2015)

S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o tom, že dne 14. listopadu 2015 zemřel po dlouhé nemoci jeden z mých učitelů, skvělý pedagog, vědecký pracovník a především skvělý člověk a přítel pan profesor Vratislav Schreiber. Ještě v den jeho 90. narozenin

Prohlášení rektora Univerzity Karlovy k teroristickým útokům v Paříži

Rektor Univerzity Karlovy vyjadřuje hluboký zármutek nad tragickými událostmi, k nimž došlo v noci z 13. na 14. listopadu 2015 v Paříži, stejně jako lítost nad obětmi útoků a soustrast jejich blízkým. Současně s největším možným důrazem odsuzuje teroristické útoky,

Byl zahájen festival vědy Týden vědy a techniky 2015

V pátek 30. října 2015 byl  slavnostně zahájen v budově Akademie věd ČR již 15. ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. V letošním roce je Univerzita Karlova hlavním partnerem tohoto významného vědeckého festivalu. Festival zahájil předseda Akademie věd ČR Jiří

Gesto solidarity Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova nabízí těm uprchlíkům, kteří získají azyl a právo pobytu na území České republiky, odpuštění školného v placených studijních programech v anglickém jazyce. Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování přijímacího řízení včetně zkoušky z angličtiny a splnění dalších podmínek stanovených v přijímacím řízení.

„Kyblíková výzva“ na podporu nemocných a výzkum choroby ALS

Dnes jsem přijal výzvu a zapojil jsem se do The ALS Ice Bucket Challenge (tzv. „Kyblíkové výzvy“) na podporu nemocných trpících amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Zároveň posílám 500 dolarů na účet americké neziskové organizace The ALS Association, jež podporuje péči

Poděkování po volbě rektorem

Dovolte mi poděkovat všem, kteří mne podpořili při volbě kandidáta na funkci rektora naší univerzity a poděkovat za blahopřání. Budu se snažit naplňovat program, který jsem předložil obohacený o zajímavé podněty, které jsem získal při diskusích naší akademické obce. O mém

Univerzitám chybí studenti, nové tváře i zahraniční nápady

V článku, který vyšel 17. 10. 2013 v Hospodářských novinách se vyjadřuji k otázce jak nalákat cizí studenty na české university. Pro naše vysoké školství je vyšší účast cizinců velkou výhodou. Lékařské fakulty jsou v tomto ohledu asi nejdál, a

Student vs. pedagog? Lepší vs. horší fakulta? Zbytečné bariéry…

Rozhovor, který jsem poskytl Zdravotnickým novinám pěkně shrnuje můj pohled na bourání bariér mezi fakultami, ve vztazích mezi pedagogy a studenty a řadu dalších otázek spojených s mou představou o budoucnosti českého vysokého školství. Pro ty, kteří se k tomuto číslu