Měsíční archiv Listopad 2019

Sedm profesorů obdrželo ocenění Univerzity Karlovy

Během zasedání Vědecké rady UK 28. listopadu 20019 jsem předal medaili UK sedmi profesorům Univerzity Karlovy.        Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. z 1. LF UK převzal stříbrnou medaili za významné celoživotní dílo v oboru kardiologie a dlouholetou vědeckou

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Univerzita Karlova oslavila 30. výročí Sametové revoluce

Třicet let je relativně krátká doba i tak je to čas k reflexi. Jsem rád, že si jsme všichni vědomi, jak křehké jsou podmínky, které máme, a že svoboda a demokracie nejsou samozřejmé a nejsou zadarmo. Svoboda s sebou nese

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Vzpomínkové setkání k poctě Jana Opletala

Velká posluchárna I. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze se opět po roce stala místem pietní vzpomínky na Jana Opletala. Osud studenta tehdejší Lékařské fakulty, který se stal symbolem protinacistické demonstrace, si letos hosté připomenuli u

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Česko-čínské centrum UK s definitivní platností ukončeno

Činnost Česko-čínského centra Univerzity Karlovy byla k dnešnímu dni definitivně ukončena.  Česko-čínské centrum UK (ČČC) bylo založeno s úmyslem podpořit a koordinovat fakultní aktivity směřující ke spolupráci s akademickými institucemi Čínské lidové republiky. V důsledku negativní publicity, která se na

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Čestný doktorát pro profesora Manfreda Oeminga

U příležitosti oslav stého výročí Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy byl ve Velké aule Karolina udělen čestný doktorát profesoru Manfredu Oemingovi z Heidelbergu. Prof. Dr. Manfred Oeming je vynikajícím vědcem a mezinárodně respektovanou osobností, jejíž význam přesahuje hranice jeho vlastního oboru.

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství

Setkání s úspěšnými sportovci Univerzity Karlovy v Karolinu

Dnes jsem se v Karolinu setkal s úspěšnými sportovci Univerzity Karlovy – držiteli zlatých medailí, stříbrných a bronzových medailí z Českých akademických her 2019 v Brně a s hokejisty Akademického mistrovství ČR v ledním hokeji 2019. Úspěšným sportovkyním a úspěšným

Označeno v Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

30 let svobody bylo dalším tématem projektu „Česko! A jak dál?“

Už za několik dní si budeme připomínat 30. výročí Sametové revoluce, která naší zemi přinesla demokracii a svobodu. Tři desítky let jsou dobrou příležitostí podívat se na to, co se podařilo a co ne a také se zamyslet, co nás v dalších letech

Označeno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Historická medaile zakladatelům divadla Semafor

Při příležitosti slavnostního představení k 60. výročí založení divadla Semafor jsem včera předal Historickou medaili Univerzity Karlovy, skvělému herci a jednomu ze zakladatelů této divadelní scény mistru Jiřímu Suchému a dceři druhého ze zakladatelů Jiřího Šlitra paní Dominice Křesťanové. Divadlo

Označeno v Jiné, Média, Politika, Vysoké školství