Yearly Archives: 2016

Přeji všem akademickým pracovníkům, svým kolegům, studentům a všem lidem dobré vůle krásné vánoce a šťastný nový rok 2017

 

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Byli jmenováni noví profesoři Univerzity Karlovy

Profesoři UK převzali dekrety z rukou ministryně Kateřiny Valachové  Z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové převzalo  jmenovací dekret 12 budoucích profesorek a profesorů UK. Slavnostního převzetí dekretů se ve Velké aule Karolina účastnilo celkem 52 z 55 budoucích …

Byli jmenováni noví profesoři Univerzity Karlovy Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Vernisáž výstavy 33 návrhů na kampus Albertov

  Včera jsme vernisáží zahájili v prostorách Křížové chodby výstavu všech soutěžních návrhů, zaslaných do architektonické soutěže na podobu albertovských výzkumně-vzdělávacích center Biocentrum a Globcentrum. První místo v soutěži o nejvýznamnější stavební počin UK za posledních 100 let získal architektonický ateliér …

Vernisáž výstavy 33 návrhů na kampus Albertov Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství

Rektor Zima navštívil Macquarie University v australském Sydney

Začátkem prosince 2016 jsem navštívil Macquarie University v australském Sydney. Pracovní jednání proběhlo velmi úspěšně. S představiteli university jsme hovořili  o uzavření nové dohody o vzájemné spolupráci v rámci cotutelle a double degree. Zájem z australské strany je též o Letní …

Rektor Zima navštívil Macquarie University v australském Sydney Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství

Česká konference rektorů jednala o rozpočtu pro vysoké školy pro r. 2017 a 2018

Usnesení 138. zasedání Pléna České konference rektorů Pardubice, 1. 12. 2016  Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 138. zasedání následující usnesení: ČKR vítá dorovnání rozpočtu 2017 v kapitole vysokých škol na úroveň výdajů roku 2016, zejména pak začlenění tohoto …

Česká konference rektorů jednala o rozpočtu pro vysoké školy pro r. 2017 a 2018 Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi MZV ČR a Univerzitou Karlovou

Společně se Státním tajemníkem MZV ČR Petrem Gajduškem jsme podepsali dne 23. listopadu 2016 v Karolinu Memorandum o spolupráci mezi MZV ČR a Univerzitou Karlovou. Na základě spolupráce formalizované podpisem memoranda bude možná výměna informací a zkušeností relevantních ke vzdělávání pracovníků …

Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi MZV ČR a Univerzitou Karlovou Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Vysoké školství

Univerzita Karlova uctila památku 17. listopadu

Letošní oslavy 17. listopadu se na Univerzitě Karlově nesly v apolitickém duchu. Byly již tradičně zahájeny pietními akcemi u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici. Oslavy pokračovaly poté na Albertově celodenním programem, kde se prezentovaly studentské spolky nejen z UK, …

Univerzita Karlova uctila památku 17. listopadu Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství

Den Univerzity Karlovy v Barceloně

Ve dnech 9.-11.11.2016 jsme se společně s kolegy z vedení UK a fakult UK zúčastnili  Dne Univerzity Karlovy ve Španělsku, kde jsme měli příležitost navštívit univerzitní kampus Universitat Pompeu Fabra a setkat se s rektorem této univerzity   Jaume Casalsem v univerzitním …

Den Univerzity Karlovy v Barceloně Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství

Bylo pro mne velkou ctí přijmout čestný titul Doctor honoris causa

Prešovskou univerzitou v Prešově  mi byl udělen v historickém sále luteránské školy v Prešově, čestný titul Doctor honoris causa.   S Prešovskou univerzitou pojí Univerzitu Karlovu dlouholetá a plodná spolupráce.  Prešovská univerzita se sídlem v Prešově  v  lednu loňského roku tuto vzájemnou spolupráci …

Bylo pro mne velkou ctí přijmout čestný titul Doctor honoris causa Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Vysoké školství, Zdravotnictví

Jak to vidí Tomáš Zima

V českém rozhlase 2 jsme s paní redaktorkou Zitou Senkovou hovořili především o současného dění u nás, ale dotkli jsme se některých otázek sahajících mimo naše území. Tématy našeho rozhovoru bylo zdravotnictví a vzdělávání zdravotních sester, státní svátek 28. října a rektoři, kdo financoval setkání na …

Jak to vidí Tomáš Zima Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví