Měsíční archiv Únor 2018

Usnesení zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)  

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 144. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení: ČKR podporuje úsilí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navyšování rozpočtu vysokých škol pro období 2019 až 2021 v minimální dynamice růstu ve výši 3 mld.

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Slavnostní shromáždění u příležitosti 25. výročí založení České konference rektorů

Univerzita Karlovy přivítala účastníky slavnostního shromáždění, které se konalo u příležitosti 25. výročí založení České konference rektorů (ČKR). Ve Velké aule Karolina byli přítomni mj. ministr školství Robert Plaga, prezident Evropské univerzitní asociace Rolf Tarrach, prezident Německé konference rektorů Horst

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

V týmu vás kývači nikam neposunou, chytřejší pomohou

Lékař, vědec, vysokoškolský profesor, dvojnásobný rektor Univerzity Karlovy a také šéf České konferencerektorů Tomáš Zima reprezentuje to, čím se každá země pyšní, totiž vzdělanost, nejbystřejší mozky, tradici a kontinuitu hodnot. Na prahu jubilejního roku Deník s Tomášem Zimou hovořil i

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Pro funkční období 2018–2022 byli jmenováni prorektorky a prorektoři UK

Po projednání v Akademickém senátu UK jsem jmenoval do funkcí prorektorky a prorektory a členy kolegia rektora. Velmi si vážím spolupráce  se svými kolegyněmi a kolegy. Děkuji jim  za vše, co vykonali za uplynulé čtyři roky pro rozvoj a dobré jméno naší alma

Označeno v Jiné, Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví