KANDIDÁT NA PREZIDENTA 2023

PROČ KANDIDUJI?

Chci, aby se v České republice cítil spokojeně
a bezpečně každý z nás.

Celý profesní život jsem pracoval s lidmi. Jako lékař, jako rektor Karlovy univerzity i ve veřejném životě. V poslední době jsem hodně cestoval po Česku a cítím ve společnosti veliké napětí, obavy a nespokojenost.

Hlavní příčinou je rozdělení naší společnosti, které politici spíš podporují, než aby se ho snažili mírnit. Jsou před námi vážné problémy. Mysleme na životy našich dětí, jejich vzdělání a uplatnění. Naši starší spoluobčané nemají zajištění a klid, jaký by si zasloužili. Živnostníci a firmy netuší, jak a zda přežijí rostoucí ceny prakticky všeho.

Rozdělená země potřebuje člověka, který dokáže přimět lidi ke spolupráci.
Prezident má za úkol sjednocovat, být svorníkem společnosti, vést politiky k dohodě ku prospěchu všech, ne jen jednotlivých stran či ekonomických zájmů.

Rozhodl jsem se kandidovat na prezidenta jako nezávislý kandidát zdravého rozumu a naděje. Potřebujeme konečně normálního prezidenta – pro celou zemi, ne její půlku, vnímavého k obavám a potřebám lidí.
Chci, aby se v České republice cítil spokojeně a bezpečně každý z nás.

PODPOŘTE MĚ I VY SVÝM PODPISEM!

K podpisovým stánkům chodit nemusíte!

Stáhněte si podpisovou listinu,
vyplňte a podepište se. Podle možností oslovte přátele i další občany ve svém okolí.
Pozor, je potřeba, aby u podpisu byla adresa trvalého bydliště, tedy shodná s tou, kterou máte v občanském průkazu!
Podpisovou listinu – i když je na ní třeba jen jeden podpis – pak zašlete na adresu:

Tomáš Zima
P.O.BOX 86
150 00 Praha 5

O MNĚ

Přírodním vědám jsem se chtěl věnovat od dětství.

Při studiu na gymnáziu jsem měl možnost chodit do cytogenetické laboratoře III. interní kliniky naší lékařské fakulty, kterou vedl primář Chrz. Učil jsem se stříhat chromozomy a poznával taje a krásy medicíny.

Když jsem byl přijat ke studiu na lékařské fakultě, představoval jsem si, že budu chirurgem, ale po složení zkoušky z biochemie mi nabídl prof. Štípek, abych u něj pracoval v laboratoři a věnoval se experimentální práci, a tak již od třetího ročníku jsem zůstal věrný laboratořím ústavu I. lékařské chemie, který se v roce 2012 spojil s Ústavem klinické biochemie.

Vrátil jsem se tam, kde jsem začínal.

Po promoci jsem se chtěl věnovat i klinické medicíně. Nastoupil jsem na “kolečko” na I. interní kliniku 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice. Byl jsem přidělen na oddělení E – nefrologii a dialýzu, které se později stalo Nefrologickou klinikou, se kterou stále spolupracuji.

Na počátku roku 1999 byl ve Všeobecné fakultní nemocnici založen Ústav klinické biochemie, nyní Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, který zahrnuje obory laboratorní diagnostiky a který dodnes vedu. 

Aby se kruh uzavřel, byla v roce 2002 do Ústavu začleněna cytogenetická laboratoř, v níž jsem se poprvé setkal s naší fakultou a nemocnicí. 

Od září 2005 jsem sedm let byl děkanem 1. lékařské fakulty UK. 

V roce 2013 jsem byl zvolen a od 1. 2. 2014 jmenován rektorem Univerzity Karlovy a v roce 2017 jsem byl znovu zvolen na druhé funkční období do ledna 2022. To bylo mou největší povinností, odpovědností, starostí, ale i radostí. 

Ovšem nejen prací živ je člověk. 

Mezi mé koníčky patří cestování po historických památkách, hudba 18. a 19. století, procházky v přírodě, lyžování a plavání.

Budu vděčný i za případnou finanční podporu

Pokud se rozhodnete finančně podpořit mou kandidaturu na prezidenta republiky, prosím vyplňte údaje v následujícím formuláři a zašlete částku na transparentní účet, vedený u České spořitelny. Tyto údaje jsou nutné pro identifikaci dárce podle zákona, bez nich nemohu vaši podporu využít. 

Předem děkuji za podporu!