Monthly Archives: Září 2021

Český rozhlas Dvojka – Jako to vidí Tomáš Zima

S paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme tentokrát hovořili o Dni české státnosti, který připadá na 28. září a je pevně spojen i s připomínkou národního patrona svatého Václava. Vracet se do historie a čerpat z ní, obracet se k významným …

Český rozhlas Dvojka – Jako to vidí Tomáš Zima Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Slavnostní ceremonie k trvalému zapůjčení českého svitku Tóry

Při příležitosti židovského svátku Simchat Tora proběhla ve Vlasteneckém sále Karolina slavnostní ceremonie k trvalému zapůjčení českého svitku Tóry z prestižní sbírky Memorial Scrolls Trust (MST) progresivní židovské komunitě Ec chajim. Svitek převzal z rukou předsedy MST Jeffreyho Ohrensteina rabín …

Slavnostní ceremonie k trvalému zapůjčení českého svitku Tóry Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Setkání rektorů s prezidentem EUA v Karolinu

Univerzita Karlova byla hostitelem mezinárodního setkání členů České konference rektorů s prezidentem Evropské univerzitní asociace (EUA) profesorem Michaelem Murphym. Účasníci setkání vyzdvihli důležitost této mezinárodní schůzky a formulovali sedm závěrů, jež společně signovali prezident Murphy a nynější předseda ČKR Martin …

Setkání rektorů s prezidentem EUA v Karolinu Čtěte více »

Zaúčtováno v Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Nový akademický fond podpoří vědecké startupy více než miliardou korun

Od září 2021 zahájil svou činnost investiční fond i&i Biotech Fund (i&i Bio), který se zaměří na investice do akademických spin-off společností mj. v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských přístrojů. Nový fond vznikl spoluprací Evropského investičního fondu a i&i …

Nový akademický fond podpoří vědecké startupy více než miliardou korun Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Deset osobností převzalo medaile Univezity Karlovy

Na zasedání vědecké rady jsem předa zasedání vědecké rady jsem předal medaile Univerzity Karlovy deseti významným osobnostem Univerzity Karlovy, jejichž profesní život je spojen s univerzitou: prof. RNDr. Bohuslavu Gašovi, CSc. (PřF UK) historickou medaili za významné celoživotní dílo v …

Deset osobností převzalo medaile Univezity Karlovy Čtěte více »

Zaúčtováno v Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Čestné doktoráty pro profesory Thomase Hyllanda Eriksena a Marka Nekulu

Ve Velké aule Karolina byly slavnostně uděleny čestné vědecké hodnosti doktora honoris causa dvěma významným vědeckým osobnostem prof. Thomasi Hyllandu Eriksenovi a prof. Markovi Nekulovi. Profesor Geir Thomas Hylland Eriksen je jednou z nejvýraznějších tváří sociální a kulturní antropologie, která přispívá …

Čestné doktoráty pro profesory Thomase Hyllanda Eriksena a Marka Nekulu Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Kampus Lékařské fakulty v Plzni: stavba se uzavírá, aby se mohla otevřít

Nová budova Lékařské fakulty v Plzni na začátku zimního semestru 2021/22 dospěla k bodu „uzavření stavby“ – jsou zasklená okna, a tak se v zimě již může v budově topit. U příležitosti zahájení nového akademického roku jsem navštívil stavbu kampusu. …

Kampus Lékařské fakulty v Plzni: stavba se uzavírá, aby se mohla otevřít Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Nová univerzitní společnost GeneSpector Innovations s.r.o. vyvinula diagnostickou metodu předpovídající klinický průběh infekčního onemocnění včetně Covid-19

Zástupci nově vznikající univerzitní společnosti GeneSpector Innovations s.r.o. představili novou diagnostickou metodu, která umožňuje z výtěru z nosohltanu předpovědět závažnost akutně probíhajícího infekčního onemocnění. Byla úspěšně ověřena v rámci PCR diagnostiky infekce SARS-CoV-2 a následného průběhu nemoci Covid-19. V rámci …

Nová univerzitní společnost GeneSpector Innovations s.r.o. vyvinula diagnostickou metodu předpovídající klinický průběh infekčního onemocnění včetně Covid-19 Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví