Měsíční archiv Prosinec 2018

Přeji všem krásné vánoční svátky a šťastný a zdravý rok 2019

Rád bych v tento předvánoční adventní čas poděkoval  všem svým kolegům užšího vedení naší staroslavné univerzity, členům akademické obce, studentům a pracovníkům za vykonanou práci  pro Univerzitu Karlovu a za vše dobré, o co se zasloužili pro šíření jejího jména

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Jak to vidí Tomáš Zima-prof. Martin Kovář má právo obvinění z plagiátorství rozporovat

S paní redaktorkou Zitou Senkovou jsme dnes hovořili především o obvinění pana prof. Martina Kováře z plagiátorství. Nelíbí se mi, jak někteří novináři a kolegové dělají zkratkovitá rozhodnutí. Na civilizovaných univerzitách, jako je Heidelberg nebo Salamanka, se takovýto delikt vyšetřuje

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Univerzita Karlova se stala hlavním partnerem projektu Nejúspěšnější sportovec roku  

Univerzita Karlova se v ročníku 2018/2019 stává hlavním partnerem sportovní ankety „Nejúspěšnější sportovec roku“. Cílem projektu je ocenit sportovce a nejlepší sportovní výsledky dosažené v jednotlivých krajích a okresech České republiky. Jde o kategorie mládeže, dospělých, jednotlivců i kolektivů, handicapovaných sportovců, ale také

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Na Univerzitě Karlově převzali dekrety nově jmenované profesorky a profesoři

Nové profesorky a profesoři vysokých škol ve Velké aule  Karolina převzali jmenovací dekrety od ministra školství Roberta Plagy. Profesorský titul získali odborníci z různých oborů, zejména pak technici, lékaři či ekonomové. Prezident Miloš Zeman jich na začátku prosince jmenoval 60.

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Byla zahájena unikátní výstava významných insignií Univerzity Karlovy

Dnes jsme vernisáží v Císařském sále Karolina zahájili unikátní výstavu insignií Univerzity Karlovy. Výstava nabízí návštěvníkům nejvzácnější umělecké a historické památky univerzity, které propojují její historii se současností. Nejdůležitějšími exponáty jsou originály zakládací listiny UK, listiny Klimenta VI., její notářský

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Proti účelovým lžím budu vždy bojovat

Polemika k článku v Lidových novinách Zásadně odmítám text redaktora LN Petra Zídka, který svým článkem (Selhání rektora Zimy, LN 12. 12.) zaútočil na kompetentnost a věrohodnost Univerzity Karlovy a na mě osobně v oblasti boje proti plagiátorství. Zídek se

Označeno v Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Zlaté medaile UK prof. Heleně Tlaskalové-Hogenové a prof. Karolu Mičietovi

Dnes jsem na zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy předal zlaté pamětní medaile: Prof. MUDr. Heleně Tlaskalové-Hogenové, DrSc. z 1.lékařské fakulty UK za významné celoživotní dílo v oblasti imunologie a mikrobiologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na Univerzitě Karlově. Prof.

Označeno v Konopí pro léčebné účely a alkohol, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

Předvánoční setkání s významnými absolventy UK

Jako každý rok se i letos vedení Univerzity Karlovy setkalo v období adventního času s absolventy Univerzity Karlovy, sdruženými v Klubu Alumni UK. Ve Vlasteneckém sále Karolina se sešla řada významných osobností, které studovaly, působily či dosud působí na fakultách

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví

148. zasedání Pléna České konference rektorů

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 148. zasedání následující usnesení: ČKR vítá úsilí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o navyšování rozpočtu vysokých škol na rok 2019 i střednědobého rozpočtového výhledu. ČKR vyzývá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví