Měsíční archiv Únor 2017

Usnesení 139. zasedání Pléna České konference rektorů

Usnesení 139. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)  Olomouc, 16. 2. 2017 Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 139. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení: ČKR schválila Výroční zprávu o činnosti ČKR za rok 2016 a

Označeno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství

Na Univerzitě Karlově zahájila činnost tři centra excelence v oblasti materiálového výzkumu

Na Přírodovědecké fakultě UK a Matematicko-fyzikální fakultě UK zahájila činnost tři nová centra excelence pro oblast materiálového výzkumu. Centra by měla přispět k výzkumu a vývoji nových materiálů a nanomateriálů, které budou využity v medicíně, či nanotechnologiích. Na Přírodovědecké fakultě

Označeno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství

Druhý ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol na UK zaznamenal vysokou návštěvnost

V historických prostorách Karolina jsme uskutečnili 2. února 2017  již druhý ročník Veletrhu pražských veřejných vysokých škol. Zájemcům o studium z řad středoškolských studentů se tu formou přednášek představily fakulty a studijní obory z celkem osmi univerzit – Univerzity Karlovy,

Označeno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství