Měsíční archiv Listopad 2016

Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi MZV ČR a Univerzitou Karlovou

Společně se Státním tajemníkem MZV ČR Petrem Gajduškem jsme podepsali dne 23. listopadu 2016 v Karolinu Memorandum o spolupráci mezi MZV ČR a Univerzitou Karlovou. Na základě spolupráce formalizované podpisem memoranda bude možná výměna informací a zkušeností relevantních ke vzdělávání pracovníků

Označeno v Jiné, Média, Politika, Vysoké školství

Univerzita Karlova uctila památku 17. listopadu

Letošní oslavy 17. listopadu se na Univerzitě Karlově nesly v apolitickém duchu. Byly již tradičně zahájeny pietními akcemi u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici. Oslavy pokračovaly poté na Albertově celodenním programem, kde se prezentovaly studentské spolky nejen z UK,

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství

Den Univerzity Karlovy v Barceloně

Ve dnech 9.-11.11.2016 jsme se společně s kolegy z vedení UK a fakult UK zúčastnili  Dne Univerzity Karlovy ve Španělsku, kde jsme měli příležitost navštívit univerzitní kampus Universitat Pompeu Fabra a setkat se s rektorem této univerzity   Jaume Casalsem v univerzitním

Označeno v Jiné, Média, Věda a výzkum, Vysoké školství

Bylo pro mne velkou ctí přijmout čestný titul Doctor honoris causa

Prešovskou univerzitou v Prešově  mi byl udělen v historickém sále luteránské školy v Prešově, čestný titul Doctor honoris causa.   S Prešovskou univerzitou pojí Univerzitu Karlovu dlouholetá a plodná spolupráce.  Prešovská univerzita se sídlem v Prešově  v  lednu loňského roku tuto vzájemnou spolupráci

Označeno v Jiné, Média, Vysoké školství, Zdravotnictví

Jak to vidí Tomáš Zima

V českém rozhlase 2 jsme s paní redaktorkou Zitou Senkovou hovořili především o současného dění u nás, ale dotkli jsme se některých otázek sahajících mimo naše území. Tématy našeho rozhovoru bylo zdravotnictví a vzdělávání zdravotních sester, státní svátek 28. října a rektoři, kdo financoval setkání na

Označeno v Jiné, Média, Politika, Věda a výzkum, Vysoké školství, Zdravotnictví