Monthly Archives: Říjen 2015

Byl zahájen festival vědy Týden vědy a techniky 2015

V pátek 30. října 2015 byl  slavnostně zahájen v budově Akademie věd ČR již 15. ročník festivalu Týden vědy a techniky AV ČR. V letošním roce je Univerzita Karlova hlavním partnerem tohoto významného vědeckého festivalu. Festival zahájil předseda Akademie věd ČR Jiří …

Byl zahájen festival vědy Týden vědy a techniky 2015 Čtěte více »

Zaúčtováno v Vysoké školství

Jak to vidí Tomáš Zima

Dne 29.10.2015 ráno jsem byl hostem Českého rozhlasu dvojka v pořadu „Jak to vidí Tomáš Zima.“ S paní redaktorkou Kateřinou Koubkovou jsme hovořili v pořadu Českého rozhlasu dvojka „Jak to vidí…“ k aktuálním tématům, které jsou v současné době nejvíce diskutovány. Hovořili jsme o …

Jak to vidí Tomáš Zima Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné

Rektoři položili květiny u sochy TGM, slavnostního ceremoniálu na Hradě se nezúčastnili

V den státního svátku 28. října 2015 jsme se společně s ostatními rektory pražských vysokých škol sešli na Hradčanském náměstí a položili květiny u sochy Tomáše Garriguea Masaryka. Dospěli jsme ke společné dohodě, že se večerního ceremoniálu předávání státních vyznamenání nezúčastníme, protože …

Rektoři položili květiny u sochy TGM, slavnostního ceremoniálu na Hradě se nezúčastnili Čtěte více »

Zaúčtováno v Vysoké školství

Univerzita Karlova udělila pamětní medaile významným vědeckým osobnostem působícím na UK

Dne 22. října 2015 jsem předal prof. MUDr. Jiřímu Zemanovi, DrSc., prof. MUDr. Janu Štěpánovi, DrSc., prof. PhDr. RNDr. Heleně Haškovcové, CSc., prof. JUDr. Jiřímu Jelínkovi, CSc. pamětní medaile Univerzity Karlovy v Praze za zásluhy o rozvoj vědy. Prof. MUDr. …

Univerzita Karlova udělila pamětní medaile významným vědeckým osobnostem působícím na UK Čtěte více »

Zaúčtováno v Vysoké školství

Fakulta sociálních věd UK slaví 25. narozeniny. Oslavy začaly v Karolinu

Fakulta sociálních věd je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Letos si připomíná 25. výročí svého založení, kdy nastoupila na místo bývalé Fakulty žurnalistiky. U této příležitosti se dnes v Karolinu uskutečnilo slavnostní setkání, na němž vystoupili rektor UK prof. …

Fakulta sociálních věd UK slaví 25. narozeniny. Oslavy začaly v Karolinu Čtěte více »

Zaúčtováno v Vysoké školství

Prohlášení České konference rektorů

Stejně jako každoročně se i letos uskuteční 28. října na Pražském hradě slavnostní shromáždění ke státnímu svátku – výročí založení Československé republiky. Bývalo letitou tradicí, že na toto shromáždění byly vždy zvány české veřejné a státní vysoké školy, vrcholná centra vzdělanosti, …

Prohlášení České konference rektorů Čtěte více »

Zaúčtováno v Vysoké školství

Zasedání Pléna české konference rektorů k zahájení akademického roku 2015/2016

Usnesení 132. zasedání Pléna České konference rektorů České Budějovice, 9. 10. 2015 Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 132. zasedání následující usnesení: 1. ČKR zásadně nesouhlasí s návrhem rozpočtu pro vysoké školy na rok 2016, v němž dochází k poklesu v kapitole vysokých …

Zasedání Pléna české konference rektorů k zahájení akademického roku 2015/2016 Čtěte více »

Zaúčtováno v Vysoké školství

Platforma CEFRES

CEFRES – Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách – měl v době svého založení v roce 1991 za cíl znovuobnovit vědecké výměny mezi Francií a střední Evropou, která procházela po pádu komunistického režimu mnohými proměnami. Díky dohodě mezi Francouzským …

Platforma CEFRES Čtěte více »

Zaúčtováno v Vysoké školství

Univerzita Karlova otevřela první budovu nového kampusu v Hradci Králové. Lékařská a Farmaceutická fakulta získaly nové prostory pro vědu a výuku

Slavnostním otevřením Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové byl 6. Října 2015 oficiálně zahájen provoz společné budovy Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Jedná se o první budovu kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, který vzniká v prostoru …

Univerzita Karlova otevřela první budovu nového kampusu v Hradci Králové. Lékařská a Farmaceutická fakulta získaly nové prostory pro vědu a výuku Čtěte více »

Zaúčtováno v Vysoké školství

Univerzita Karlova uzavřela Rámcovou smlouvu o spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem

Univerzita Karlova 5. října 2015 uzavřela Rámcovou smlouvu o spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem. Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce v oblasti zabezpečování a rozvoje vzdělávací, výzkumné, vývojové a inovační činnosti v systému uceleného vysokoškolského vzdělávání, týkající se kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti komunikačních a …

Univerzita Karlova uzavřela Rámcovou smlouvu o spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem Čtěte více »

Zaúčtováno v Jiné