Monthly Archives: Červen 2012

VFN a 1. LF UK zveřejnily své výzkumné priority

„VFN je nejvýznamnějším zdravotnickým pracovištěm v ČR v oblasti výzkumu,“ zdůraznila Mgr. Dana Jurásková, Ph. D., MBA, ředitelka VFN. „Jako zdravotnické zařízení máme povinnost diagnostikovat a léčit, jako fakultní pracoviště máme povinnost učit, a již nemáme povinnost, ale velmi rádi realizujeme výzkum. Myslím si, že takovéto zdravotnické zařízení, jakým je VFN, do uvedených tří pilířů patří,“ dodala.

Zaúčtováno v Vysoké školství, Zdravotnictví

Nedostupnost péče – největší hrozba našeho zdravotnictví

Společnosti HealthCare Institute a Ipsos v průběhu května realizovaly již čtvrtý ročník celostátního průzkumu mezi vrcholnými manažery nemocnic a zdravotních pojišťoven s názvem Barometr českého zdravotnictví.

Zaúčtováno v Zdravotnictví