Monthly Archives: Listopad 2008

Univerzity představily vlastní návrh zákona o univerzitních nemocnicích

Univerzita Karlova v Praze po konzultacích s dalšími univerzitami v Brně a Olomouci představila vlastní verzi návrhů zákona o univerzitních nemocnicích. Jaké jsou tedy představy univerzit a jak bude dál pokračovat debata o univerzitních nemocnicích? Nejenom o tom teď budu mluvit s Tomášem Zimou, děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zaúčtováno v Politika, Vysoké školství

Laboratorní biochemické metody

Společné doporučení SVL ČLS JEP a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP.

Zaúčtováno v Věda a výzkum