Úvod

Neměli bychom přestávat zkoumat a na konci všech bádání se dostaneme na začátek a konečně ho pochopíme.

T. S. Elliot

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je to právě rok, co jsem byl zvolen kandidátem na funkci rektora Univerzity Karlovy. Chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaši podporu, které se mi dostalo a dostává a Vaši práci. Myslím si, že se nám společně postupně daří naplňovat body programu, který jsem připravil na základě diskuzí s Vámi, představiteli naší akademické obce a navazovat na vše dobré co na Univerzitě v minulosti vzniklo.

Univerzitní svět není prostředím, kde by se věci daly řešit mávnutím kouzelného proutku. Změny, které se snažíme iniciovat a podporovat, jsou – takříkajíc – během na dlouhou trať.

Budu proto i nadále dbát na realizaci programu, který jsem předložil při své volbě.

Rád bych poděkoval všem, kteří jej obohatili o zajímavé a cenné podněty, těším se na další spolupráci a setkání.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy