Úvod

Neměli bychom přestávat zkoumat a na konci všech bádání se dostaneme na začátek a konečně ho pochopíme.

T. S. Elliot

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolte mi poděkovat všem, kteří mne podpořili při volbě kandidáta na funkci rektora naší univerzity a poděkovat za blahopřání.

Budu se snažit naplňovat program, který jsem předložil obohacený o zajímavé podněty, které jsem získal při diskusích naší akademické obce.

Pokud byste chtěli znát můj názor na fungování univerzity, nebo byste mě chtěli lépe poznat, prosím, ptejte se mě! Velmi rád odpovím na Vaše dotazy.

Děkuji Vám.
Tomáš Zima