Úvod

Neměli bychom přestávat zkoumat a na konci všech bádání se dostaneme na začátek a konečně ho pochopíme.

T. S. Elliot

Děkuji všem členům akademické obce, studentům a pracovníkům za vše dobré, co vykonali pro Univerzitu Karlovu a její fakulty v právě končícím roce. Přeji všem radostné a šťastné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, elánu a naplnění všech předsevzetí v roce 2015.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
rektor Univerzity Karlovy
18. 12. 2014